APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMA

Nuo 2021 m. savo veikloje pradėjome taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemą – ISO 14001 standartą.

Aplinkosaugos vadybos sistema (AVS) įmonėje yra struktūrizuotas požiūris į įmonės veiklos valdymą, kuriuo siekiama minimalizuoti neigiamą įmonės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti ilgalaikį aplinkos tvarumą. AVS apima daugelį veiklų ir procesų, kuriais siekiama sumažinti atliekų, energijos ir kitų išteklių naudojimą bei apsaugoti gamtą nuo kenksmingų įtakų, griežtai laikantis šios srities teisinio reguliavimo.

Taikydami AVS, siekiame nuosekliai mažinti savo ūkinės veiklos įtaką aplinkai visame produktų ir paslaugų teikimo cikle: visais įmanomais būdais mažinti energijos, žaliavų ir kitų išteklių sunaudojimą, veikloje naudoti kokybiškas ir aplinkosaugos požiūriu mažiau kenksmingas medžiagas bei priemones, optimizuoti atliekų kiekį bei atsakingai tvarkyti ir rūšiuoti susidariusias atliekas, fiksuoti rodiklius, padedančius išmatuoti pasiekimų lygį ir pokytį, skatinti atsakingą darbuotojų elgesį bei įsitraukimą į aplinkosaugos veiklą tiek darbo vietoje, tiek už jos ribų.

Įsidiegę AVS, siekiame skatinti aplinkosaugos sąmoningumą ir atsakingą elgesį ne tik įmonės viduje, bet kviečiame tai daryti ir mūsų partnerius.

 

APIE ISO 14001 STANDARTĄ

ISO 14001 yra tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) standartas, skirtas aplinkosaugos vadybos sistemos įdiegimui ir sertifikavimui įmonėse. Šis standartas nustato reikalavimus ir gaires aplinkosaugos vadybos sistemai, kuria siekiama valdyti ir nuolat gerinti organizacijos aplinkosaugos veiklą.

Pagrindinės priežastys, kodėl buvo sukurta ISO 14001, yra šios:

1. Aplinkosaugos reikalavimų standartizacija;

2.Verslo efektyvumo ir tvarumo skatinimas;

3.Suinteresuotų subjektų lūkesčių atliepimas;

4.Tarptautinė prekyba;

5.Aplinkos apsaugos ir verslo sąveika.