SAP TAIKOMŲJŲ SISTEMŲ DIEGIMAS/PRITAIKYMAS

Esame sertifikuoti SAP partneriai nuo 2013 m., taip pat esame sertifikuoti teikti SAP gamintojo techninės priežiūros paslaugas (PCOE – Partner Center of Expertise). Padedame savo klientams išsirinkti, diegti ir vystyti informacines sistemas  aibės SAP taikomųjų sprendimų, skirtų 25 pramonės šakoms, pagrindu ir veikiančių tiek klientų aplinkoje (on premise), tiek debesyje (cloud), tiek kompleksiškai (hybrid). Mūsų sertifikuotų SAP ekspertų komanda kūrybiškai, lanksčiai ir sėkmingai pritaiko SAP sprendimus reikliausių klientų poreikiams. Būdami 17000 pasaulyje esančių SAP partnerių ekosistemos dalimi visada galime kreiptis ir pasitelkti specifines žinias ir kompetenciją turinčius SAP partnerius bendriems projektams. Taip pat teikiame SAP sistemų atnaujinimo, migravimo į aukštesnes versijas ir į naują SAP HANA platformą paslaugas. Daugiau informacijos https://www.sap.com/corporate/en/documents/2017/04/4666ecdd-b67c-0010-82c7-eda71af511fa.html

TAIKOMŲJŲ SISTEMŲ KŪRIMAS/SAP HANA/JAVA

SAP HANA produktai tapo technologinio perversmo varikliu kuriant informacines sistemas pastaraisiais metais. Tai ne tik duomenų bazių valdymo sistema, tačiau ir aibė įrankių, įgalinačių kurti lanksčią, adaptyvią ir lengvai valdomą aplikacijų infrastruktūrą. Mūsų JAVA profesionalų komanda sėkmingai kuria ir diegia specifines informacines sistemas, kurių infrastruktūrinę dalį sudaro SAP HANA įrankiai, o aplikacijos kuriamos JAVA technologijų pagalba. Toks technologijų derinys leidžia mums kurti itin specializuotas informacine sistemas, leidžiančias aptarnauti tūkstančius vartotojų ir tuo pačiu metu išlaikyti itin aukštą veikimo efektyvumo ir patikimumo lygį. Daugiau informacijos https://www.sap.com/products/hana.html#product-structure

INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪRA

Derindami ilgametę patirtį ir žinias, mūsų komandos ekspertai užtikrina tiek taikomųjų sistemų, tiek duomenų bazių, tiek SAP priežiūros infrastruktūros stebėseną ir nenutrūkstamą veikimą. Teikiame SAP taikomųjų sistemų ir SAP gamintojo techninės priežiūros paslaugas pagal įvairius priežiūros lygius, diegiame ir konfigūruojame SAP Solution Manager, klientui turint SAP gamintojo techninės priežiūros sutartį, pagal SAP reikalavimus ir metodiką valdome incidentų sprendimą. Kadangi SAP sprendimai dažnai veikia integruotai su kitais sprendimais (Oracle, JAVA), teikiame kompleksinių sistemų priežiūros paslaugas, įskaitant nenutrūkstamo veikimo užtikrinimą 24x7x365 režimu. Priežiūros paslaugų valdymui naudojame JIRA programinę įrangą.

SAP LICENCIJŲ PARDAVIMAS

SAP suteikia galimybę naudoti SAP produktus tiek klientų aplinkoje (on premise), tiek debesyje (cloud), tiek kompleksiškai (hybrid). Mūsų sertifikuoti SAP pardavimo ekspertai teikia licencijavimo modelio parinkimo konsultacijas, atlieka licencijų kompozicijos parinkimą atsižvelgiant į planuojamą vartotojų skaičių, planuojamą informacinės sistemos naudojimo intensyvumą, duomenų kiekius, turimą ar planuojamą techninę įrangą. 

KONSULTACINĖS PASLAUGOS

Informacinės sistemos yra įrankis, įgalinantis valdyti informaciją ir veiklos procesus racionaliau bei efektyviau, tačiau esminė pridėtinė vertė diegiant informacines sistemas yra srities (pramonės šakos) specifinis išmanymas ir detalus supratimas. Mūsų ekspertai gali patarti viešojo sektoriaus apskaitos standartų taikymo ir apskaitos, sveikatos draudimo kaštų analizės  klausimais,  iždo apskaitos ir valdymo klausimais, 112 pagalbos centrų veiklos procesų organizavimo klausimais. Taip pat konsultuojame IT architektūros (funkcinės ir technologinės) kūrimo esant kompleksinėms sistemoms klausimais, padedame atlikti kaštų/naudos analizę pasirenkant konkrečius IT sprendimus.