UAB „InnoForce“ asmens duomenis tvarko teisėtai, ir sąžiningai, remiantis nustatytais tikslais. Asmens duomenys, tvarkomi tik gavus reikiamą sutikimą bei siekiant, kad jie būtų saugūs, konfidencialūs, ir tinkamai saugomi.

UAB „InnoForce“ laikosi Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, bei kitų teisės aktų, kuriuose nustatyti asmens duomenų tvarkymo reikalavimai.

Ši Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurie lankosi mūsų interneto svetainėje, atsiunčia užklausą dėl paslaugų teikimo ar atstovaujamų gamintojų produktų įsigijimo, atsiunčia savo duomenis mums CV bei pateikia savo duomenis pasirašant paslaugų teikimo / gavimo sutartis.

 1. Asmens duomenų rinkimas

1.1. UAB „InnoForce“ asmens duomenis tvarko gautus šiais būdais:

1.1.1. UAB „InnoForce“ gavus Jūsų CV, motyvacinius laiškus, rekomendacijas (kai atsiunčiate mums į el. paštą arba susisiekiate kitomis komunikacijos priemonėmis). Taipogi bendraujant gyvo pokalbio metu ar telefonu dėl konkrečios darbo pozicijos;

1.1.2. UAB „InnoForce“ pateikus užklausą dėl platinamų sprendimų įsigijimo, paslaugų ar konsultacijų;

1.1.3. Po to kai apsilankėte UAB „InnoForce“ interneto svetainėje. Tam tikra informacija (pvz. interneto adresas, naudojamas įrenginys, naudojama internetinė naršyklė, apsilankymų skaičius, peržiūrėti mūsų interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje, interneto svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų svetainę) yra renkama automatiškai Google analytics pagalba. Tai yra statistiniai duomenys, leidžiantys suprasti UAB „InnoForce“ interneto svetainės lankytojų srautus ir analizuoti informaciją;

1.1.4. Kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų.

1.2. Esant poreikiui, UAB „InnoForce“ gali panaudoti daugiau turimų šaltinių informacijai apie Jus patikrinti, pvz. kandidatuojant į konkrečią darbo poziciją (tuo atveju kai kandidatuojate į konkrečią ieškomą pareigybę), pateikus užklausą apie konkretaus produkto, paslaugos ar konsultacijos įsigijimą ar suteikimą.

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

2.1. UAB „InnoForce“ Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

2.1.1. Paslaugų teikimo tikslu. UAB „InnoForce“ asmens duomenis tvarko siekiant teikti kokybiškas paslaugas savo klientams: SAP taikomųjų sistemų diegimas/pritaikymas, taikomųjų sistemų kūrimas/SAP HANA/JAVA, informacinių sistemų priežiūra, SAP licencijų pardavimas, Sailpoint licencijų pardavimas ir sprendimo diegimas, DELL EMC įrangos pardavimas ir diegimas, konsultacinės paslaugos.

Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz. Jūsų užklausoje pateiktus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis ir kt.), surinktus Jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz. socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių ir kt.).

Šiuo tikslu Jūsų duomenis UAB „InnoForce“ teikia ir / ar perduoda savo partneriams, su kuriais bendradarbiaujame teikiant aukščiau aprašytas paslaugas. Partneriai taip pat yra Jūsų asmens duomenų valdytojai. Partneriams UAB „InnoForce“ neperduoda daugiau Jūsų asmens duomenų nei tvarko šios Privatumo politikos pagrindu. Su Partneriais UAB „InnoForce“ yra sudariusi sutartis, kuriomis abi šalys įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis.

Šiuo tikslu UAB „InnoForce“ Jūsų duomenis saugo 2 metus nuo tos dienos, nuo Jūsų sutikimo saugoti ir kaupti asmens duomenis apie Jus (užklausas, CV ir pan.) gavimo dienos arba 2 metus nuo sutartinių įsipareigojimų pabaigos datos.

2.1.2. Technologijų vystymo tikslu. UAB „InnoForce“ asmens duomenis tvarko siekiant vystyti SAP, Dell EMC ir Sailpoint technologijas, siekiant suprasti ir įvertinti Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Šiuo tikslu UAB „InnoForce“ tvarko tokius pat asmens duomenis, kaip ir paslaugų teikimo tikslu, teikia juos tiems patiems asmenis ir saugo juos tokį patį terminą.

2.1.3. Kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu. Pasibaigus konkrečiai atrankai, į kurią Jūs teikėte savo duomenis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme ateityje pasiūlyti Jums darbą ir karjeros galimybes, surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinkate siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus darbdaviams.

Šiuo tikslu UAB „InnoForce“ tvarko tokius pat asmens duomenis, kaip ir paslaugų teikimo tikslu, teikia juos tiems patiems asmenis ir saugo juos tokį patį terminą.

2.1.4. Siekdami administruoti darbuotojų darbo veiklą. Tiek kiek mus tai įpareigoja ar leidžia atlikti teisės aktai, mes tvarkome savo darbuotojų asmens duomenis. Savo darbuotojų asmens duomenis tvarkome UAB „InnoForce“ asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo apraše nustatyta tvarka.

2.1.5. Interneto svetainės tobulinimo tikslu ir siekiant Jums pasiūlyti geresnes ir labiau pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis UAB „InnoForce“ interneto svetaine, naudojame siekdami tobulinti ir vystyti interneto svetainę ir pasiūlyti Jums geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiam tikslui UAB „InnoForce“ naudoja iš Jūsų gautus, Jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis gautus ir iš kitų asmenų gautus Jūsų asmens duomenis.

Šiam tikslui įgyvendinti UAB „InnoForce“ Jūsų duomenis saugo 2 metus.

 1. Slapukų naudojimo tvarka

3.1. UAB „InnoForce“ renka informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus interneto svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitinti interneto svetainėse vykdomas paieškas, sukurti patogią ir draugišką interneto svetainių aplinką, pateikti ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

3.2. Slapukais UAB „InnoForce“ gali rinkti šią informaciją: interneto adresas (IP), naudojamas įrenginys, naudojama interneto naršyklė, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje, interneto svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į UAB „InnoForce“ svetainę.

3.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

3.3.1. kad užtikrintume interneto svetainės funkcionalumą;

3.3.2. naudojimosi interneto svetainėmis analizei;

3.3.3. siekiant svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

3.3.4. paslaugų plėtrai.

3.4. UAB „InnoForce“ gali, nepažeidžiant teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi interneto svetainėmis, Jūsų pateiktais asmens duomenimis ir pan.).

3.5. Interneto svetainėse gali būti naudojami tokie slapukai:

 1. a) techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui;
 2. b) funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainių veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 3. c) analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainių lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 4. e) socialinių tinklų slapukai– tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti interneto svetainių informaciją.

3.6. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

 1. a) neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

3.7. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti UAB „InnoForce“ duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

3.8. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie interneto svetainės.

 1. Jūsų asmens duomenų teikimas

4.1. UAB „InnoForce“ garantuoja, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. UAB „InnoForce“ neperduos Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. UAB „InnoForce“ pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtų tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

4.2. UAB „InnoForce“ gali suteikti Jūsų asmens duomenis įmonėms padedančioms mums vykdyti veiklą (partneriams). Iš partnerių UAB „InnoForce“ reikalauja, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal UAB „InnoForce“ duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Su šiais asmenimis UAB „InnoForce“ sudaro sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

4.3. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų UAB „InnoForce“ teikimo tikslais.

 1. Jūsų asmens duomenų saugojimo laikas

5.1. UAB „InnoForce“ saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

5.2. UAB „InnoForce“ siekia nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

5.3. Privatumo politikos 2.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

 1. Jūsų asmens duomenų saugojimo būdai

6.1. Duomenys, kuriuos UAB „InnoForce“ renka iš Jūsų, bus Europos Sąjungos teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti UAB „InnoForce“ ar mūsų partnerių / tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. UAB „InnoForce“ perduodant Jūsų duomenis už ES ribų atliks visus reikiamus veiksmus, kad užtikrinti, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.

6.2. Informacijos perdavimas internetu nėra absoliučiai saugus. UAB „InnoForce“ labai stengiasi apsaugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau negalime užtikrinti visiško duomenų saugumo. UAB „InnoForce“ gavus Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

6.3. Susiklosčius mažai tikėtinoms aplinkybėms ir UAB „InnoForce“ sužinojus apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsiant vos tik sužinosime apie tai ir nustatysime prie kokios informacijos buvo gauta prieiga, informuosime Jus.

 1. Jūsų teisės

7.1. Tvarkant asmens duomenis, UAB „InnoForce“ užtikrina Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

7.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

7.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko UAB „InnoForce“;

7.1.3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

7.1.4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

7.1.5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

7.1.6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

7.1.7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai UAB „InnoForce“ nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad UAB „InnoForce“ juos sunaikintų;

7.1.8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

7.2. UAB „InnoForce“ stengsis garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau UAB „InnoForce“ pasilieka teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

7.2.1. UAB „InnoForce“ nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

7.2.2. valstybės saugumą ar gynybą;

7.2.3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

7.2.4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

7.2.5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

7.2.6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

7.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs UAB „InnoForce“ galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavus Jūsų kreipimąsi, UAB „InnoForce“ gali paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

7.4. Gavus Jūsų reikalavimą, UAB „InnoForce“ Jums atsakys ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

7.5. Jei UAB „InnoForce“ manys esant būtina, sustabdys Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, UAB „InnoForce“ nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauks Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 8.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai UAB „InnoForce“ įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar duoti privalomi institucijų nurodymai.

7.6. Atsisakius vykdyti Jūsų reikalavimą, UAB „InnoForce“ aiškiai nurodys tokio atsisakymo pagrindą.

7.7. Nesutikdami su UAB „InnoForce“ veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs UAB „InnoForce“ veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

 1. Kreipimasis iškilusiais klausimais

8.1. Esant poreikiui, daugiau informacijos visais šioje Privatumo politiko aptariamais klausimais Jums pateiksime: info@innoforcegroup.com.

 1. Privatumo politikos keitimas

9.1. Visi UAB „InnoForce“ Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami interneto svetainėje. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos interneto svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti bei su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis interneto svetaine ir (ar) UAB „InnoForce“ teikiamomis paslaugomis.