SAP gynybos srities sprendimus naudoja daugelio Europos Sąjungos ir pasaulio šalių kariuomenės, NATO ir kitos gynybos organizacijos. Moderniausi SAP sprendimai apima karinių operacijų planavimą ir valdymą, specializuotą karinių logistikos operacijų valdymą, karinės technikos ir modernios ginkluotės inžinerinę priežiūrą ir remontą, biudžetų ir finansų planavimą ir valdymą. Vokietijos, Danijos, Švedijos, JAV, Kanados karinės pajėgos naudoja SAP sprendimus ar sprendimų rinkinius, kaip visiškai atitinkančius specifinius gynybos sektoriaus poreikius.

Daugiau informacijos:
https://www.sap.com/industries/defense-security.html