Finansų planavimo ir valdymo procesų laikas sutrumpėja 17% kai vykdomas pagrindinių rodiklių skaitmeninis matavimas susiejant strateginius ir operacinius tikslus, nurodo SAP. Viešajam sektoriui SAP teikia visą aibę išbandytų ir plačiai pasaulyje naudojamų spredimų skirtų: valstybės biudžeto planavimui ir valdymui, finansų valdymui ir apskaitai, veiklos efektyvumo ir atitikties valdymui (angl. Performance and Compliance Management), mokesčių pajamų planavimui, surinkimo valdymui ir kontrolei (angl. Tax and Revenue Management), įmokų surinkimo valdymui (angl. Payment Enforcement and Debt Recovery). Taip pat SAP viešajam sektoriui siūlo elektroninių paslaugų ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo platformą, įgalinančią skaitmenizuoti ir efektyviai valdyti operacinius procesus. “Innoforce” specialistai yra sukaupę didžiulę patirtį diegiant ir plėtojant viešojo sektoriaus sprendimus SAP pagrindu. Tai viešojo sektoriaus apskaitos sistemų (įskaitant unikalų sprendimą realizuojant automatizuotą antrinį įrašą pagal Lietuvos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus VSAFAS), valstybės iždo valdymo ir apskaitos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos apskaitos sistemos pritaikymo SEPA, Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro ir daugelio kitų sprendimų diegimas, vystymas bei priežiūra.

Daugiau informacijos:
https://www.sap.com/industries/public-sector-government.html