Kazachstano elektroninės komercijos centras buvo įkurtas Kazachstano Respublikos Vyriausybės 2003 m. Pagrindinė centro veikla – programinės įrangos ir informacijos sistemų, skirtų viešiesiems pirkimams, kūrimas, įgyvendinimas ir priežiūra. Kazachstano elektroninės komercijos centras taip pat organizuoja konferencijas, seminarus, skirtus viešiesiems pirkimams, dalyvauja kuriant teisinio reguliavimo rėmus elektroniniams viešiesiems pirkimams ir prižiūri elektroninių viešųjų pirkimų informacinę sistemą. http://www.ecc.kz