Kazachstano nacionalinis bankas – tai centrinio Kazachstano banko funkcijas atliekanti valstybinė įstaiga. Pagrindinis Kazachstano nacionalinio banko tikslas – kainų stabilumo palaikymas Kazachstano Respublikoje. Šis bankas formuoja ir vykdo šalies monetarinę politiką, užtikrina atsiskaitymų sistemų funkcionavimą, reguliuoja, kontroliuoja ir prižiūri finansų rinkos dalyvių veiklą, leidžia į apyvartą ir išima iš jos šalies valiutą bei atlieka kitas svarbias šalies centrinio banko funkcijas. Šioje sparčiai ekonomiškai besivystančioje valstybėje (nuo 1999 m. BVP kasmet augo apie 9,3 proc.). Kazachstano nacionalinio banko veikla yra viena iš svarbiausių efektyvaus ekonominio augimo priežasčių. http://www.nationalbank.kz