Lietuvos Respublikos Finansų ministerija – įstaiga, kurianti ir vykdanti Lietuvos valstybės finansų politiką, siekiant užtikrinti šalies makroekonominį stabilumą ir ekonomikos plėtrą. Finansų ministerija yra atsakinga už Lietuvos fiskalinę politiką, valstybės bei Europos Sąjungos lėšų panaudojimą, finansų sektoriaus veiklą. Tai viena iš svarbiausių Lietuvos Respublikos ministerijų, kurios sklandi veikla yra ypatingai svarbi visai šaliai: vykdomi strateginiai euro valiutos įvedimo projektai,  užtikrinamas mokesčių surinkimas per Valstybinę mokesčių inspekciją, fiksuojama valstybiniu lygmeniu aktuali informacija Lietuvos statistikos departamente, valdomas valstybės iždas. 2013 metų rugpjūčio 1 dieną Finansų ministerijai buvo įteiktas aukštas tarptautinis įvertinimas: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos įkurtas Pasaulinis forumas paskelbė, jog Lietuva atitinka aukščiausius skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais tarptautinius standartus. http://www.finmin.lt