Muitinės kontrolės komitetas prie Kazachstano Respublikos finansų ministerijos įgyvendina Kazachstano Respublikos muitų politiką. Komitetas administruoja mokesčių, taikomų prekėms, gabenamoms per sieną, surinkimą, kontroliuoja ribojamų ir draudžiamų prekių gabenimą per sieną, atlieka muitų teisės aktų pažeidimų prevenciją ir tyrimą bei vykdo kitas veiklas priskirtas jam Kazachstano Respublikos įstatymais. http://www.customs.kz