Muitinės tarnyba prie Tadžikistano Respublikos Vyriausybės užtikrina (savo kompetencijos ribose) nacionalinį ir ekonominį Tadžikistano Respublikos saugumą. Muitinės tarnyba kontroliuoja muitus už importuojamas/eksportuojamas prekes, akcizų administravimą, kontroliuoja ribojamų ir draudžiamų prekių gabenimą per sieną, užtikrina muitų teisės aktų pažeidimų prevenciją ir tyrimą bei vykdo kitas jam pavestas funkcijas, priskirtas Tadžikistano Respublikos įstatymais. Muitinės tarnyba prie Tadžikistano Respublikos Vyriausybės ir jam pavaldžios institucijos sudaro vieningą Tadžikistano Respublikos muitinės sistemą.  http://www.customs.tj