Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) yra privalomojo sveikatos draudimo fondo valdymo paslaugas teikianti institucija.  VLK tvarko asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu, registrą, centralizuotai perka ir gydymo įstaigas aprūpina brangiai kainuojančiais vaistais bei medicinos pagalbos priemonėmis, apmoka gydymo įstaigoms už pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis pacientams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vaistinėms – už pacientams išduotus kompensuojamuosius vaistus, ir vykdo kitas jai Lietuvos Respublikos įstatymais pavestas funkcijas. http://www.vlk.lt