Projekto tikslai ir uždaviniai:

Posistemė skirtaService Desk klientų aptarnavimo veiklai bei IT valdymo baziniams procesams automatizuoti:

  • IT paslaugų valdymo automatizavimas užsakovo IT skyriuje;
  • Bendros, geografiškai paskirstytos pagalbos tarnybos Service Desk automatizavimo sistemos sukūrimas;
  • Bendros duomenų bazės sukūrimas.
  • Darbo sąnaudų sumažinimas, minimizuojant darbą rankomis;
  • Vartotojų aptarnavimo kokybės gerinimas.
  • Vartotojų užklausų priėmimo ir apdorojimo laiko mažinimas;
  • Incidentų ir problemų sprendimo laiko mažinimas;
  • Vadovybės informacinio aprūpinimo didinimas.
  • Užtikrinti skirtingas ataskaitų parengimo galimybes.


Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2013-2014

Technologijos

EMC Documentum, JAVA