• AIS SM tikslas – automatizuoti tų procesų grupės valdymą, kurie atsiranda pagalbos tarnybų kasdieniniame darbe bei pagalbos gyventojams krizinėse situacijose tiekimo metu.
  • Automatizuoti pagalbos tarnybomis  gaunamų pranešimų priėmimo procesą. Tarp gaunamų paglabos pranešimų: skambučiai numeriais 01, 02, 03, 04, 051, komunalinių tarnybų numeriais; duomenys, pareinantys iš vaizdo stebėjimo sistemos; priešgaisrinės signalizacijos daviklių signalai, purvo nuošliaužų jutiklių signalai, seisminių jutiklių signalai, krizinių situacijų gyventojų informavimo sistemos garso signalai; 
  • Automatizuoti pagalbos tarnybomis teikiamos pagalbos resursų valdymą – resursų gavimas, perdavimas ir paskirstymas, jų buvimo vietos valdymas, informacijos apie įvykį persiuntimas į brigados borto kompiuterius realiuoju laiku;  
  • Automatizuosti resursų ir pagalbos ekipažo valdymą krizių situacijose – bendras visų resursų ir ekipažų valdymas (neatsižvelgiant į organizacinį pavaldumą);
  • Automatizuoti duomenų, susijusių su operatyviu pagalbos suteikimu ir operatyviu reagavimu,  mainus tarp AIS SM ir išorinėmis duomenų bazėmis, bei išorinėmis AIS. 
  • Automatizuoti informacijos ir ataskaitų teikimo naudotojams bei informacijos iš AIS SM teikimo gavėjams valdymą. 
  • Automatizuoti sukauptų duomenų analizės procesą, siekiant ne tik išanalizuoti senus duomenis, bet ir atskleisti tendencijas, modeliuoti galimas situacijas, užtikrinti operatyvų reagavimą. 


Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2012-2013

Technologijos

EMC Documentum, JAVA