112 informacinė sistema yra kompleksinis kelių darniai integruotų posistemių sprendimas, užtikrinantis skubios pagalbos kreipimųsi priėmimą, apdorojimą, pagalbos teikimo proceso valdymą ir stebėseną, pagalbos pajėgų operatyvų valdymą. Įvairių progrminės ir techninės įrangos gamintojų (skubios pagalbos tarnybų veiklos valdymo ir automatizavimo programinis sprendimas „Siveillance ELS Web“ (Siemens AG), „Oracle” duomenų bazių valdymo sistema, SAP Business Objects ataskaitų rengimo sistema, „HiPath” telefonijos įranga, „ReDAT” balso įrašymo įranga, HP ir IBM kompanijų tarnybinės stotys, duomenų saugyklos, rezervinio kopijavimo įranga) komponentai yra sujungti į vieningą funkcinę sistemą, užtikrinančią 112 funkcijų vykdymą.Projekto metu buvo užtikrintas šios kompleksinės informacinės sistemos nenutrūkstams veikimas. Projekto metu buvo suteiktos šios paslaugos: buvo užtikrintas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos nenutrūkstamas veikimas 24x7x365 režimu, vykdyti profilaktiniai darbai ir sistemos stebėsena bei teiktos rekomendacijos ir konsultacijos įvairiais informacinės sistemos veikimo klausimais, šalinti sistemos sutrikimai ir spręsti incidentai, užtikrinant 30 minučių reakcijos laiką ir 24 valandų problemų šalinimo laiką esant pirmo lygio informacinės sistemos sutrikimams. Projekto metu taip pat buvo įdiegtas informacinės sistemos papildymas, įgalinantis priimti skubios pagalbos prašymus SMS žinutėmis.Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2014-2018

Technologijos

Siveillance ELS Web, JAVA, Oracle, ReDAT, SAP Business Objects