112 informacinė sistema yra kompleksinis kelių darniai integruotų posistemių sprendimas, užtikrinantis skubios pagalbos kreipimųsi priėmimą, apdorojimą, pagalbos teikimo proceso valdymą ir stebėseną, pagalbos pajėgų operatyvų valdymą. Įvairių progrminės ir techninės įrangos gamintojų (skubios pagalbos tarnybų veiklos valdymo ir automatizavimo programinis sprendimas „Siveillance ELS Web“ (Siemens AG), „Oracle” duomenų bazių valdymo sistema, SAP Business Objects ataskaitų rengimo sistema, „HiPath” telefonijos įranga, „ReDAT” balso įrašymo įranga, HP ir IBM kompanijų tarnybinės stotys, duomenų saugyklos, rezervinio kopijavimo įranga) komponentai yra sujungti į vieningą funkcinę sistemą, užtikrinančią 112 funkcijų vykdymą. Projekto buvo paleistas ir išbandytas atnaujintas Vilniaus 112 centro sprendimas, analogiškas Klaipėdos 112 centrui. Projekto metu buvo įdiegti automtizuoti sprendimai, kurių dėka esant trikdžiams viename centre, skambučiai ir įvykių valdymas automatizuotai nukreipiami į veikiantį centrą.Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2013-2014

Technologijos

Siveillance ELS Web, JAVA, Oracle, ReDAT, SAP Business Objects