Valstybinė ligonių kasa yra valstybinis sveikatos draudimo fondas, kuris užtikrina, kad apsidraudusiems valstybiniu sveikatos draudimu būtų apmokėtos teikiamos sveikatos priežiūros, gydymo išlaidos, taip pat apmokėti kompensuojamieji vaistai ir medicininės priemonės. Detaliosios pacientų lygio sąnaudų apskaitos projektas buvo inicijuotas siekiant kuo tiksliau ir objektyviau nustatyti  Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis apmokamų gydymo paslaugų savikainą, taip užtikrinant tiek teisingą apmokėjimą gydymo įstaigoms už suteiktas gydymo paslaugas, tiek siekiant efektyviai ir racionaliai naudoti PSDF lėšas ir suteikti kuo daugiau ir geresnių gydymo paslaugų pacientams. Projekto metu, vadovaujantis konsultacinių paslaugų įmonės parengta gydymo sąnaudų apskaitos ir skirstymo metodika, buvo suprojektuota ir įdiegta informacinė sistema, įgalinanti gydymo įstaigų tiek gydymo, tiek ir išlaikymo (ūkinės veiklos) sąnaudas paskirstyti ir analizuoti įvairiais pjūviais, įskaitant analizę pagal konkrečias diagnozes, diagnozių grupes kiekvieno paciento lygmenyje, pagal atskiras gydymo įstaigas. VLK įgijo įrankį, leidžiantį nustatyti ir lyginti įvairių gydymo įstaigų gydymo paslaugų savikainą, atlikti savikainos analizę, modeliuoti galimus savikainos pokyčių scenarijus (what if analysis). Gydymo įstaigos  gali naudotis įrankiu savo veiklos vertinimo tikslais. Taip pat buvo suprojektuotos ir įdiegtos inetgracijos su VLK finansų valdymo ir apskaitos sistema, gydymo įstaigų informacinėmis sistemomis.Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2016-2018

Technologijos

SAP Profitability and Cost Management (SAP PCM), SAP Business Objects, JAVA