Duomenų analizės ir visuomenės informavimo posistemės (DANAVIP)  yra skirta valdyti duomenų saugykloje kaupiamus duomenis, kurti įvairias ataskaitas bei skaičiuoti ir analizuoti subalansuotus rodiklius, peržiūrėti veiklos sričių duomenų vitrinas ir kurti savo asmenines vitrinas. Pradedant projektą posistemėje buvo kaupiami ir naudojami vienintelio šaltinio – IS SVEIDRA duomenys ir tik pagrindiniai rodikliai, tačiau nebuvo kaupiami nei naujai sukurtų IS SVEIDRA posistemių duomenys, nei kitų informacinių sistemų duomenys, todėl organizacijos darbuotojai sugaišdavo daug laiko rankiniu būdu rinkdami ir jungdami duomenis iš įvairių šaltinių. Projekto metu buvo išplėsta DANAVIP posistemė, pritaikant ją duomenų iš naujų šaltinių importavimui, duomenų sujungimui bei tokių duomenų panaudojimui  esamų ir naujų  rodiklių skaičiavimui bei ataskaitoms. SAP Business Objects technologijų pagalba buvo sukurtos duomenų paėmimo, transformacijos, atvaizdavimo funkcijos, leidžiančios automatizuotai gauti agreguotas ataskaitas iš įvairiose informacinėse sistemose kaupiamų duomenų, taip pat automatizuoto ataskaitų siuntimo funkcijos, ataskaitų vizualizavimo funkcijos, duomenų detalizavimo funkcijos ir kt.Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2014-2016

Technologijos

SAP Business Objects