Automatizuotos pagalbos iškvietos “eCall” sistema skirta užtikrinti, kad automobiliui patyrus avariją automatizuotai iš automobilio būtų išsiųstas pagalbos prašymas numeriu 112. Nuo 2018 m. balandžio automobiliuose yra privaloma pagalbos iškvietos sistema („eCall“), automatiškai suveikianti patekus į avariją.. Projekto metu Bendrojo pagalbos centro informacinė sistema buvo papildyta techninės ir programinės įrangos priemonėmis, skirtomis priimti, iškoduoti ir atvaizduoti Centro informacinėje sistemoje “eCall” kreipinio informaciją, įskaitant avarijos laiką, tikslią transporto priemonės vietą ir judėjimo kryptį (tai itin svarbu greitkeliuose ir tuneliuose). Sistemą „eCall“ galima aktyvuoti ir rankiniu būdu, paspaudus automobilyje esantį mygtuką, tai gali padaryti, pavyzdžiui, avariją pamatęs asmuo. “eCall” priemonės buvo integruotos į veikiančią 112 informacinę sistemą kaip papildomas vieningos IS modulis, taip neapsunkinant 112 operatorių IS darbo aplinkos.Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2015-2018

Technologijos

Siveillance ELS Web, JAVA, Oracle, ReDAT