Projekto tikslai ir uždaviniai: 

Pagrindiniai elektroninio archyvo valdymo sistemos kūrimo tikslai:

  • Bendros verslo dokumentacijos duomenų bazės (saugyklos) kūrimas, taip pat jos papildymo, modifikacijos, valdymo galimybių pateikimas.
  • Vystyti racionalią sistemą, susijusią su dokumentų formavimu, apsaugos užtikrinimu ir visapusiško naudojimu; apsaugoti Užsakovo informacinius resursus.
  • Operatyvumo didinimas ir darbo sąnaudų mažinimas, atliekant informacinį ir pagalbinį darbą bei priskiriant ir kategorizuojant dokumentus, gaunamus iš dokumentų apdorojimo bei popierinio archyvo retrokonversijos.
  • Prieigos prie informacinių archyvo resursų teikimas registruotiems sistemos vartotojams.
  • Elektroninio archyvo dokumentų teikimas įvairiais formatais.
  • Sąveika su kitomis informacinėmis sistemomis ir technologijomis.


Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2012-213

Technologijos

EMC Documentum, JAVA