EMC Documentum pagrindu sukurtos svetainės www.esparama.lt ir turinio valdymo sistemos plėtra ir priežiūra. Projekto metu buvo sukurti ir įdiegti svetainės patobulinimai: svetainė pritaikyta  W3C dvigubo AA pasiekiamumo reikalavimams, kad svetainėje esančia informacija patogiau ir lengviau galėtų naudoti negalią turintys žmonės, sukurti svetainei mobiliosios programėlės, kuriomis www.esparamos.lt informacija tapo pasiekiama mobiliaisiais įrenginiais besinaudojančiais asmenims, įdiegtos modifikacijos ir ir integracijos, kad visos su ES parama susijusioms organizacijos (15 institucijų) vykdytų paramos informacijos sklaidą, informacijos rinkimą vienoje sistemoje.


Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2012-2015

Technologijos

EMC Documentum, Liferay, JAVA