Finansų valdymo ir apskatos informacinėje sistemoje (SAP ERP pagrindu) yra įdiegtas Privalomojo sveikatos draudimo fondo administravimo įstaigų (Valstybinės ligonių kasos bei teritorinių ligonių kasų) finansų valdymo ir apskaitos funkcionalumas bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo apskaitos funkcionalumas, suteikiantis galimybę vykdyti apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS). Tai viena didžiausių Lietuvos viešojo sektoriaus finansų valdymo SAP sistemų, kurios pagalba valdomas daugiau nei 1 milijardo eurų privalomojo sveikatos draudimo fondas. Projekto metu buvo vykdomas FVAIS  veiklos stebėjimas ir nuolatinio veikimo užtikrinimas, plėtojamas Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos funkcionalumas, vykdomas naujų integracinių sąsajų su VLK vidinėmis informacinėmis sistemomis bei išorinėmis informacinėmis sistemomis diegimas.



Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2017-2020

Technologijos

SAP ERP, SAP FI, MM, CO, FM, BI, BW, SAP Business Objects