Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA) finansų valdymui ir apskaitai naudoja SAP finansų valdymo sistemą. Projekto metu “Innforce” ekspertai parengė ir įdiegė SAP modifikacijas, leidžiančias SODRA prisijungti prie visai Europai bendros mokėjimų eurais erdvės SEPA (angl. Single Euro Payments Area). Ši sistema suteikia galimybę greitai, saugiai bei paprastai atlikti tarpbankinius mokėjimus visoje euro zonoje. Dėl šios naujovės SODRA tiekėjams ir klientams nebereikia ilgai laukti, kol piniginės lėšos pasieks jų sąskaitas banke. Iki SEPA įdiegimo tarpbankinių piniginių pervedimų įskaitymai buvo vykdomi tris kartus per dieną – 9, 12 ir 15 valandomis, kai kurie bankai nurodė, jog tarpbankinius mokėjimus vykdo kas valandą. SEPA standartu pagrįsti mokėjimai yra vykdomi realiu laiku. Toks esminis mokėjimų proceso pagreitinimas yra palankus visiems ūkio subjektams, ne tik SODRA  klientams.  Projekto metu “Innoforce” ekspertai taip pat sukūrė ir įdiegė optimizuojančius sprendimus, įgalinančius itin greitai apdoroti ir perduoti bankams vienu metu didelius SODRA mokėjimų duomenų kiekius.Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2015-2016

Technologijos

SAP ERP, JAVA