Projekto metu SAP finansų valdymo ir apskaitos sistemoje sėkmingai buvo įvykdyta valiutų konversija iš litų į eurus. Remiantis SAP valiutų konversijos metodika buvo atlikti parengiamieji darbai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais atlikta vliutų konversija, išspręsta konversijos apvalinimo ir skaičių po kablelio neatitikčių problema. Valiutų konversija metų pabaigoje buvo įvykdyta tiksliai pagal numatytą darbų tvarkaraštį taip, kad nebūtų sutriktydas kliento organizacijos metinės finansinės atskaitomybės parengimas.Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2014-2015

Technologijos

SAP ERP, ABAP