Projekto tikslai ir uždaviniai:

Suformuoti vientisą informacijos fondą; suvienyti muitinės įstaigų skirtingų operacinių transakcinių sistemų pavienius informacinius resursus, atspindinčius Kazachstano Respublikos su muitinės veikla susijusių verslo procesų automatizavimo dinamiką; užtikrinti visos organizacijos mastu informacijos vientisumą, istoriškumą, aktualumą ir apsaugoti nuo informacijos praradimo.

 

Šitame IDS IS sukūrimo ir diegimo projekte realizuotos sekančios posistemės:

–    „Duomenų išėmimo ir įkėlimo“ posistemė;

–    „Operacinės duomenų saugyklos“ posistemė;

–    „Operatyvios duomenų saugyklos“ posistemė;

–    „NPI ir klasifikatorių“ posistemė;

– „Specialios muitinės statistikos“ posistemė;

–    „Muitinės procedūrų analizės ir statistikos“ posistemė;

–    „Teisėsaugos veiklos statistikos“ posistemė;

–    „Supaprastinto ir lengvatinio deklaravimo duomenų statistikos ir analizės“ posistemė;

–    „LPSS duomenų statistikos ir analizės“ posistemė, ir t.t.

 

NPI – norminė ir pagalbinė informacija

LPSS – laikinojo prekių saugojimo sandėlisUžsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2013-2016

Technologijos

JAVA SE 6, Java EE 5, JBoss AS 6