Projekto metu Įmonei “Qinterra AS” mūsų ekspertai suteikė platų spektrą IT konsultacinių paslaugų. Kliento įmonėje vyko organizacinis pokytis – buvo vykdomas įmonių (ar jų padalinių) atskyrimas ir suliejimas į vieną organizaciją. Atitinkamai, reikėjo įvertinti, kokios palikuoninės informacinės sistemos gali būti toliau naudojamos, kokias IT sistemas reikia keisti, ir atitinkamai – į ką keisti. “Innoforce” ekspertai dalyvavo rengiant naujos organizacijos IT architektūrą, vertino alternatyvas renkantis  finansų valdymo, tiekimo grandinės valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo IT įrankius,  taip patdokumentų valdymo sistemą, dalyvavo kaip technologijų ekspertai derybose su pasauline IT paslaugų tiekėja. Taip pat buvo įvertintos ir atrinktos tolesniam naudojimui palikuoninės IT sistemos, “Innoforce” ekspertai prižiūrėjo jų perkėlimą ir veiklos tęstinumo užtikrinimą.Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2014-2017

Technologijos

SAP, Microsoft, Oracle