Projekto tikslai ir uždaviniai:

  • Pagrindinis Iždo komiteto prie finansų ministerijos integruotos informacinės sistemos (toliau IISK) informacijos saugumo audito tikslas – įvertinti sistemos saugumą; įgyvendinti techninę duomenų bazių ir informacinių procesų pažeidžiamumo potencialioms grėsmėms analizę bei informacinės saugos užtikrinimo priemonių analizę; pateikti rekomendacijas, susijusias su tinklo resursų saugos nuo grėsmių, keliančių pavojų sistemos veiklai.
  • Atlikti informacinį tyrimą, susijusį su integruota informacine sistema, jos funkcijomis, savybėmis ir programine įranga, skirta konfidencialios (tarnybinės) informacijos automatizuotam apdorojimui ir perdavimui .
  • Techninių sistemos išteklių instrumentinis tyrimas, pritaikant saugumo taisykles. Tyrimo tikslas – nustatyti potencialiai pavojingą sistemos konfigūracijos ir nustatymų pažeidžiamumą.
  • Parengti pasiūlymus ir rekomendacijas, susijusias su Iždo komiteto ir struktūrinių padalinių integruotos informacinės sistemos apsauga nuo esamų grėsmių ir IIIS informacijos saugumo lygio didinimu.


Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2013-2014

Technologijos

SAP TRM, JAVA