Muitinės finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema, sukurta SAP ERP pagrindu, įdiegta ir plėtojama nuo 2007 m. Tai viena pirmųjų informacinių sistemų Lietuvos viešajame sektoriuje kurioje buvo įgyvendinti VSAFAS reikalavimai bei vykdoma viešojo sektoriaus apskaita kaupimo principu. FVAIS yra realizuotas standartinis viešojo sektoriaus finansų valdymo ir apskaitos funkcionalumas: Biudžeto apskaita (FM), Finansų apskaita (FI), Atsargų apskaita (MM-IM), Pirkimų apskaita (MM-PUR), Pardavimų apskaita (SD), Ilgalaikio turto apskaita (AA), Valdymo apskaita (CO), Darbo užmokesčio ir darbo laiko apskaita IS „Lemming”, SEPA mokėjimų funkcionalumas.
Kartu FVAIS yra realizuota keletas unikalių sprendimų, atsižvelgiant į Lietuvos muitinės specializuotus poreikius: Specializuotas sulaikytų ir konfiskuotų prekių apskaitos modulis; Automatizuotas antrinis įrašas, kai kredito ir debeto operacijos automatiškai sukuriamos ne tik apskaitos registruose pagal kaupimo principą, tačiau ir biudžeto vykdymo apskaitos registruose, kur apskaita vykdoma pinigų principu. Šis viešojo sektoriaus apskaitos ypatumas būdingas tik Lietuvos viešajam sektoriui ir mūsų žiniomis jokia kita apskaitos sistema neturi automatizuoto antrinio įrašo;
Detali integracija su Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS). Integracijos dėka išvengiama laikui imlaus rankinio darbo pervedant duomenis iš FVAIS į VSAKIS; Detali integracija su muitinės naudojama DU apskaitos sistema „Lemming“; Detali integracija su valstybės biudžeto mokėjimų sistema VBAMS
FVAIS yra integrali Muitinės informacinės sistemos dalis, integruota su muitinės vidinės komunikacijos informacine sistema, NOVIS.Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2013-2016

Technologijos

SAP ERP, JAVA