MAIS-2 TPĮ projekto užbaigimas ir vystymas skirtas Kazachstano Respublikos prisijungimo prie Muitų Sąjungos uždavinių sprendimui.

Vienas iš pagrindinių projekto tikslų – automatizuoti išmuitinimo ir kontrolės procesus, susijusius su muitinės administravimu MS sąlygomis.

Kitas svarbus projekto tikslas – bendrų muitinių procesų automatizavimas, siekiant užtikrinti informacijos mainus tarp MS valstybių muitinės įstaigų bei MS valstybių IIS funkcionavimą, skirtus užsienio ir tarpusavio prekybai reguliuoti.

Projekto įgyvendinimo eigoje buvo pabaigtos/įdiegtos šios posistemės:

 

Prekių Išmuitinimo posistemė

Posistemė automatizavo muitinės operacijas, susijusias su prekių mutinės apdorojimu, jų išmuitinimu, laikinai sandėliuojamų prekių kontrole, muitinės kontrole, tarp jų komponento Pasirinktinės kontrolės rizikos valdymas naudojimu.

 

Posistemė apima šiuos komponentus:

 • prekių išmuitinimo;
 • muitinės procedūrų kontrolės;
 • laikino prekių sandėliavimo kontrolės;
 • intelektinės nuosavybės;
 • prekių išmuitinimas, paduodant laikinas, periodines, preliminarias, nepilnas muitinės deklaracijas bei deklaruojant nesurinktas arba išardytos būklės, tarp jų neužbaigtas arba nesukomplektuotas prekes.

 

Posistemė Užtikrinimas

Posistemė užtikrina galimybę Muitinės kontrolės komiteto prie Kazachstano Respublikos finansų ministerijos (MKK KR FM)

personalui valdyti ir kontroliuoti visą norminę ir pagalbinę informaciją, kuri yra naudojama skirtingose muitinės operacijose, tarp jų: prekių muitinės įforminimas ir išmuitinimas bei muitinės kontrolės procedūrų atlikimas naudojant rizikos valdymo sistemą. Kazachstano Respublikos muitinės įstaigos gali naudoti NPI komponentą, siekdamos užtikrinti norminės ir pagalbinės informacijos mainus tarp Muitų Sąjungos valstybių Eurazijos ekonominės sąjungos (EurAzEs ) rėmuose.

 

Posistemė apima šiuos komponentus:

 • administravimo;
 • norminės ir pagalbinės informacijos.

 

Posistemė Muitinės tarifų reguliavimas, draudimų ir apribojimų laikymasis

Posistemė užtikrina: draudimų ir apribojimų laikymąsi, muitinės įsipareigojimų apskaičiavimo proceso bei tarifų reguliavimo priemonių, atsižvelgiant į prekių kodų sąrašą, naudojimą ir kontrolę.

 

Posistemės struktūrą sudaro šie komponentai:

 • draudimai ir apribojimai;
 • muitinės įsipareigojimų apskaičiavimas.

 

Posistemė Asmeninės sąskaitos

Posistemė užtikrina užsienio ekonominės veiklos dalyvių valdymą, atlieka garantijų, sertifikatų ir licencijų kontrolės, taip pat valiutos kontrolės ir akcizų valdymo funkciją.

 

Posistemės Asmeninės sąskaitos struktūra apima šiuos komponentus:

 • UEVD (Užsienio ekonominės veiklos dalyviai) registracija (apskaita);
 • Mokėjimų kontrolė /užtikrinimas.

 

Posistemė Su asmeninio naudojimo prekių susijusios muitinės operacijos

Posistemė palengvina asmeninio naudojimo prekių muitinės operacijų ir kontrolės automatizavimą (tarp jų asmeninio naudojimo prekių muitinį deklaravimą,  pateikiant keleivių muitinės deklaraciją ir kitus dokumentus).

 

Posistemės struktūrą sudaro šie komponentai:

 • keleivių muitinės deklaracijos apskaita;
 • muitinės kvitas;

 

Posistemė Kontrolė po muitinės įforminimo

Posistemė Kontrolė po muitinės įforminimo suteikia galimybę MKK KR FM darbuotojams automatizuoti kontrolę po muitinės įforminimo.Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2013-2014

Technologijos

JAVA SE 6, Java EE 5, JBoss AS 6