Projekto tikslai ir uždaviniai:

VAIS tikslas – automatizuoti muitinės procesus, siekiant užtikrinti efektyvesnę muitinės procedūrų kontrolę, greičiau vykdyti muitinės procedūras, sumažinti apdorojamų popierinių dokumentų kiekį, turėti tikslius ir išsamius duomenis apie muitinės procedūras, finansinius muitų ir muitinės administuojamų mokesčių srautus, greičiau ir tiksliau apskaityti valstybės pajamas, turėti tikslią ir išsamią statistinę informaciją. Projektas buvo realizuotas valstybinei įstaigai – Tadžikistano Respublikos muitinės tarnybai.

VAIS automatizuoja šiuos muitinės kontrolės procesus:

 • muitinės deklaracijų duomenų kontrolę elektroninių deklaracijų įvedimo metu, taip pat centralizuotą klasifikatorių, bendrųjų žinynų ir duomenų bazių (angl. Master Data) administravimą ir valdymą;
 • patvirtinamų dokumentų buvimo kontrolę;
 • muitinės deklaracijų, prekių ir transporto priemonių parinkimą fizinės muitinės kontrolės procedūrų atlikimui, taikant rizikos valdymo posistemio priemones (rizikos veiksnių, rizikos profilių, rizikos scenarijų analizę);
 • prekių ir transporto priemonių judėjimo per Tadžikistano Respublikos teritoriją kontrolę pagal tarptautinio ir vidaus audito procedūras;
 • muitinės mokesčių ir muitų apskaitą bei mokėjimo kontrolę, tarp jų integraciją su bankų sistemomis;
 •  prie muitinės deklaracijų pridedamų licencijų ir leidimų autentiškumo ir galiojimo patikrinimo procesą, pateikiant šiuos dokumentus atitinkamoms valstybės institucijoms patikrinti ir gaunant patvirtinimus (arba atmetimus) elektroniniu būdu. Šis procesas atitinka elektroninių paslaugų ketvirtą brandos lygį, t.y. pateikus elektroninę muitinės deklaraciją vartotojui nereikia pačiam kreiptis į atskiras institucijas ir gauti susijusių institucijų patvirtinimus, leidimus, licencijas ar juos pateikinėti muitinės tarnybai – šie patikrinimai vykdomi elektroniniu būdu;
 • ataskaitų ir statistinių duomenų pateikimą;
 • muitinės klientų pateiktų buhalterinės apskaitos duomenų patikrą.  Sistema taip pat teikia informaciją administracinio ir baudžiamojo pobūdžio tyrimams.

 

VAIS naudojasi daugiau nei 1000 sistemos vartotojų daugiau kaip penkiasdešimtyje geografiškai nutolusių padalinių ir įstaigų.

VAIS buvo sukurta vadovaujantis SOA (angl. Service Oriented Architecture) principais.  Sistemą sudaro 11 posistemių. Vidinės ir išorinės sąsajos  buvo realizuotos naudojant integracinę platformą, duomenų mainai vydomi remiantis žiniatinklio paslaugomis (angl. Web-Services). Duomenų mainams, apdorojimui ir saugojimui buvo panaudoti XML, UN/EDIFACT, ANSI X12, PDF/A standartų formatai.

VAIS turi sąsajas ir keičiasi duomenimis su:

 • bankų informacinėmis sistemomis;
 • Tadžikistano Respublikos  standartizacijos, metrologijos ir prekybos kontrolės agentūros leidimų ir licencijų informacine sistema;
 • Tadžikistano Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ūkio produktų kontrolės informacine sistema;
 • Tadžikistano Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos leidimų ir licencijų informacine sistema.

 

VAIS buvo sukurta naudojant tokias technologines komponentes, kaip: JAVA SE 6, Java EE 5, JBoss AS 6, JBoss Seam, JavaServer Faces, Spring, Oracle 11g, jBPM, jQuery, SAP ERP, AJAX.

VAIS vartotojo sąsajos buvo sukurtos vadovaujantis EN ISO 13407:1999,  EN ISO 9241–210:2010 standartų reikalavimais (pastarieji yra standarto LST EN ISO 9241–210:2011 pagrindas).Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2013

Technologijos

JAVA SE 6, Java EE 5, JBoss AS 6, JBoss Seam, JavaServer Faces, Spring, Oracle 11g, jBPM, jQuery, SAP ERP, AJAX.