• Efektyvus darbo organizavimas, naudojant kalendorinio planavimo išteklius ir galimybes.
  • Kalendorinio planavimo pokyčių įtakos kontrolė ir vertinimas; darbuotojų paskirstymas bendrųjų projektų planų vykdymui.
  • Planų nustatymas, siekiant gauti su konkrečių projektų susijusius duomenis.
  • Reikalingos informacijos apie projektą vaizdavimas.
  • Filtrų ir grupių naudojimas, siekiant išanalizuoti ypatingo dėmesio reikalaujančius duomenis.
  • Instrumentinės priemonės, kurios padeda įsisavinti projektų valdymo metodiką bei užtikrinti greitą darbo pradžią.
  • Prieiga prie interaktyvios pagalbos ir mokymo medžiagos, ieškant reikiamos pagalbos.
  • Šablonų iš bibliotekų persiuntimo galimybė.
  • Visų kompanijos projektų bendros duomenų bazės kūrimas.
  • Bendras projektų valdymas.
  • Darbo su projektais automatizavimas.


Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2012-2013

Technologijos

EMC Documentum, JAVA