InnoForce yra sertifikuotas SAP gamintojo techninės priežiūros centras (angl. Partner Center of Expertise – PCOE) nuo 2014 metų. Projekto metu pateiktos ir įdiegtos SAP programinės įrangos licencijos, suteiktos konsultacijos programinės įrangos naudojimo optimizavimo klausimais, suteiktos techninės konsultacijos ir gamintojo techninės priežiūros paslaugos.Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2014-2016

Technologijos

SAP ERP