Vieningas integruotas sprendimas sukurtas SAP ERP ir SAP Treasury (TRM, FSCM) modulių pagrindu apima šias pagrindines valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo funkcijas: pinigų srautų prognozę, skolinimosi ir investavimo apimčių planavimą; finansinių sandorių sudarymą (skolinimosi ir skolos valdymo sandorius; perskolinimo sandorius ir valstybės garantijų teikimą; investavimo sandorius; išvestinių finansinių priemonių sandorius; valiutos keitimo sandorius); Rizikos valdymą, įskaitant limitų nustatymą ir skaičiavimą, o taip pat įvairius rizikos scenarijus ir skaičiavimus; Administravimą ir apskaitą (finansinių sandorių, įskaitant skolinimosi ir skolos valdymo sandorius, perskolinimo sandorius ir valstybės garantijų teikimą, investicinius sandorius, išvestinių finansinių priemonių sandorius, taip pat valiutos keitimo sandorius; valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir valstybės pinigų fondų apskaitą; Ataskaitų formavimą ir analizės įrankių panaudojimą; Integraciją su kitomis informacinėmis sistemomis (mokėjimų ir bankų išrašų informacijos mainai; rinkos duomenų (palūkanų normų, valiutos kursų ir kt.) importas; faktinių ir planuojamų mokėjimų informacija iš valstybės biudžeto mokėjimų sistemos, Valstybės skolos ir piniginių išteklių didžiosios knygos apskaitos įrašų eksportas į FVIS, Valstybės skolos ir piniginių išteklių duomenų formavimas pateikimui į VSAKIS). Projekto metu diegiamos naujos funkcijos ir modifikuojamos esamos pagal pasikeitusius teisės aktų reikalavimus, teikiamos informacinės sistemos priežiūros  paslaugos, finansų valdymo ir apskaitos konsultacijos.Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2018-2020

Technologijos

SAP Financial Supply Chain Management (FIN-FSCM), SAP ERP, SAP Treasury and Risk management (TRM), Market Risk Analyzer - MRA, Credit Risk Analyzer -CRA, SAP Cash and Liquidity Management, Loans Management - FS CML