Vieningas integruotas sprendimas sukurtas SAP ERP ir SAP Treasury (TRM, FSCM) modulių pagrindu apima šias pagrindines valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo funkcijas: pinigų srautų prognozę, skolinimosi ir investavimo apimčių planavimą; finansinių sandorių sudarymą (skolinimosi ir skolos valdymo sandorius; perskolinimo sandorius ir valstybės garantijų teikimą; investavimo sandorius; išvestinių finansinių priemonių sandorius; valiutos keitimo sandorius); Rizikos valdymą, įskaitant limitų nustatymą ir skaičiavimą, o taip pat įvairius rizikos scenarijus ir skaičiavimus; Administravimą ir apskaitą (finansinių sandorių, įskaitant skolinimosi ir skolos valdymo sandorius, perskolinimo sandorius ir valstybės garantijų teikimą, investicinius sandorius, išvestinių finansinių priemonių sandorius, taip pat valiutos keitimo sandorius; valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir valstybės pinigų fondų apskaitą; Ataskaitų formavimą ir analizės įrankių panaudojimą; Integraciją su kitomis informacinėmis sistemomis (mokėjimų ir bankų išrašų informacijos mainai; rinkos duomenų (palūkanų normų, valiutos kursų ir kt.) importas; faktinių ir planuojamų mokėjimų informacija iš valstybės biudžeto mokėjimų sistemos, Valstybės skolos ir piniginių išteklių didžiosios knygos apskaitos įrašų eksportas į FVIS, Valstybės skolos ir piniginių išteklių duomenų formavimas pateikimui į VSAKIS). Projekto metu buvo sukurtos  automatizuotos eliminavimo formos, reikalingos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos  pildymui,  išplėstos ir papildytos esamos ataskaitos bei sukurtos naujos ataskaitos, įdiegtos naujos funkcijos ir modifikuotos esamos pagal pasikeitusius teisės aktų reikalavimus, suteiktos informacinės sistemos priežiūros ir nenutrūkstamo veikimo užtikrinimo paslaugos, suteiktos finansų valdymo ir apskaitos konsultacijos.


Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2013-2014

Technologijos

SAP Financial Supply Chain Management (FIN-FSCM), SAP ERP, SAP Treasury and Risk management (TRM), Market Risk Analyzer - MRA, Credit Risk Analyzer -CRA, SAP Cash and Liquidity Management, Loans Management - FS CML