Valstybinė ligonių kasa yra valstybinis sveikatos draudimo fondas, kuris užtikrina, kad apsidraudusiems valstybiniu sveikatos draudimu būtų apmokėtos teikiamos sveikatos priežiūros, gydymo išlaidos, taip pat apmokėti kompensuojamieji vaistai ir medicininės priemonės.  Skiriant kompensacijas, medicininių priemonių apmokėjimą būtina skaidriai ir tiksliai valdyti bei laiku teikti visapusišką informaciją visiems proceso dalyviams: pacientui, gydymo įstaigai, valstybinei ligonių kasai, medicininių priemonių tiekėjams. Taip pat būtina užtikrinti, kad kompensacijos būtų skiriamos laikantis taisyklių ir teisės aktų reikalavimų.
Sukurta eilių valdymo informacinė sistema EVIS automatizuoja ir sujungia procesus, kuriuose dalyvauja VLK, asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir pacientai, užtikrinant skaidrius ir tikslius priimamus sprendimus dėl medicinos pagalbos priemonių, vaistų ir kompensacijų̨ skirstymo.

EVIS yra elektroninių paslaugų sistema,  įgalinanti elektroniniu būdu suteikti aktualią informaciją realiu laiku kiekvienam iš proceso dalyvių bei suteikia greitą, paprastą ir patikimą oficialų komunikavimo būdą tarp VLK, pacientų (nepriklausomai nuo paciento gyvenamosios vietos) bei susijusių gydymo įstaigų.
EVIS įdiegtos automatizuotos procedūros, kurios be žmogaus įsikišimo, nustatytu periodiškumu arba sutapus numatytoms sąlygoms, apsikeičia informacija su kitomis VLK sistemomis (Dokumentų valdymo, Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registru, Finansų valdymo ir apskaitos ir kt.) ir įvykdo užduotis taip užtikrinant operatyvų ir skaidrų eilės formavimo bei kompensacijų skyrimo veiklą.
EVIS padeda užtikrinti procesų atitiktį taisyklių ir teisės aktų reikalavimams, nes įdiegti sprendimai tikrina, ar pvz. gydytojas, skiriantis procedūrą, kompensaciją, operaciją turi atitinkamą licenciją, ar gydymo įstaiga nėra viršijusi limitų ir pan.

Pacientai internetu visada gali sekti savo eilės būklę, laiką, gauti priminimus ir operatyviai keistis informacija su gydymo įstaigomis ir VLK.Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2014-2017

Technologijos

SAP ERP Central Component (ECC), SAP NetWeaver Composition Environment (CE), SAP NetWeaver Process Integration (PI), JAVA