Muitinės vidinės komunikacijos sistema yra Integruotos Muitinės informacinės sistemos Visuomenės informavimo ir vidinės komunikacijos posistemio komponentė. Kita šio posistemio komponentė yra Lietuvos muitinės portalas. Vidinės komunikacijos sistema skirta Lietuvos muitinės vidinių ir išorinių dokumentų srautų valdymui,  taip pat tai yra Lietuvos muitinės darbuotojų bendradarbiavmo ir dalijimosi informacija erdvė, kurioje vykdomas projektų valdymas, konferencijų valdymas, kalendoriaus valdymas, vykdoma aplinkos informacijos analizė. Vidinės komunikacijos sistema yra susieta su kitomis Lietuvos muitinės informacinėmis sistemomis (finansų valdymo sistema, personalo valdymo sistema, e.parašo sistema, juridinių asmenų registru), tai įgalina automatizuoti veiklos procesus, pvz.sutarčių, personalo,  užduočių  valdymą. Projekto metu užtikrintas nuolatinis, stabilus ir efektyvus VKS darbas, jos atliekamų funkcijų atitikimas teisės aktams ir veiklos reikalavimams ir suderinamumas su kitomis muitinės informacinėmis sistemomis, buvo atlikti svarbūs VKS papildymai (pataisymai).Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2014-2020

Technologijos

EMC Documentum, Liferay, JAVA