Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS) sukurta SAP Business Objects Business Planning and Consolidation (BPC) produkto pagrindu. Tai centralizuota finansinio konsolidavimo informacinė sistema,  skirta visų viešojo sektoriaus subjektų grupių, savivaldybių, valstybės ir nacionaliniam konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui parengti. Finansų ministerija turi užtikrinti, kad beveik 4000 viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) tinkamai ir teisingai pateiktų duomenis, atliktų konsolidavimo funkciją. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymas – sudėtingas procesas, kurio metu surenkami daugiau nei 4000 VSS finansiniai duomenys, kurie turi būti sklandžiai apdorojami ir transformuojami sudarant valstybės ir nacionalinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius. Projekto metu “Innoforce” užtikrino gamintojo SAP techninės priežiūros paslaugų teikimą.Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2015-2018

Technologijos

SAP Business Objects Business Planning and Consolidation (BPC)