“Innoforce” ekspertai 112 srityje dirba nuo 2003 metų. Mūsų siūlomi sprendimai 112 pagalbos tarnyboms apima konsultacines paslaugas ir specializuotus programinius sprendimus pagalbos tarnyboms.
Konsultacinės paslaugos: profesionali teisės aktų ir reglamentų, susijusių su bendrojo pagalbos numerio 112 veikla, ekspertizė; 112 tarnybos veiklos modelio kūrimas ir procesų modeliavimas; sąveikos tarp gelbėjimo tarnybų modelio kūrimas, informacijos ir duomenų keitimosi struktūrų ir metodų suderinamumo analizė; bendrojo pagalbos numerio 112 paslaugų teikimo kokybinių ir kiekybinų rodiklių apibrėžimas; vieningos bendrojo pagalbos numerio 112 informacinės sistemos komplekso projektavimas ir įdiegimas; informacinės sistemos architektūros pagal individualų veiklos modelį kūrimas; detaliųjų funkcinių ir techninių reikalavimų rengimas; vieningos 112 informacinės sistemos kūrimo ir diegimo projektų valdymas. Specializuoti programiniai sprendimai, skirti 112 veiklai automatizuoti: SMS pranešimų valdymo modulis, 112 informacinės sistemos komponentų integracijų modulis, Advanced Mobile Location (angl. AML) technologija paremto vietos nustatymo modulis, “eCall” integravimas į vieningą 112 sistemą. Taip pat mūsų ekspertai 2017 metais sukūrė ir įdiegė specializuotą išvykčių apskaitos modulį, kuris leidžia fiksuoti ir apskaičiuoti konkrečiam pagalbos teikimo ir gelbėjimo įvykiui panaudotas pajėgas, įrangą ir medžiagas, planuoti ir valdyti ugniagesių gelbėtojų pajėgų budėjimo laiką visoje šalies teritorijoje.