E-muitinės technologijų svarba

Šiuolaikiniame ekonominės šalių integracijos bei itin greito eksporto – importo krovinių pervežimo plėtros kontekste muitinės įstaigos yra ypatingai svarbios užtikrinant valstybės suverenitetą ir ekonominę apsaugą. Daugelyje išsivysčiusių ir besivystančių šalių muitinės įstaigų surinkti mokesčiai sudaro didelę biudžeto dalį. Mokesčių kiekis tiesiogiai priklauso nuo pasienio pralaidumo (pradedant nuo greito ir organizuoto reikiamų dokumentų ir leidimų surinkimo, muitinės deklaracijų apdorojimo, ir baigiant nepertraukiamu išmuitinimo proceso užtikrinimu bei iš muitinės teritorijos jau išvežtų prekių kontrole).

Atsižvelgiant į šių procesų svarbą, daugelyje šalių muitinės įstaigos perėjo nuo popierinio dokumentų tvarkymo prie elektroninio. Muitinės įstaigos diegia „vieno langelio“ principu paremtas sistemas teikiant su leidimų bei kitų muitinės dokumentų apdorojimu susijusią informaciją. Muitinės pereina prie automatizuotų muitinės procesų valdymo sistemų – elektroninių muitinių.

Nuo 2006 metų “Innoforce” ekspertai aktyviai dalyvavo kelių šalių elektroninių muitinių kūrimo projektuose Lietuvoje, Kazachstane ir Tadžikistane. Įmonės profesionalų sukaupta patirtis buvo panaudota kuriant įvairias elektroninės muitinės informacines sistemas ir atskiras posistemes. Sukurtos muitinės deklaracijų apdorojimo ir kontrolės, rizikos valdymo, automatizuotos taikomų mokesčių ir muitų apskaitos bei rinkimo kontrolės, deklaracijų koregavimo po prekių išmuitinimo, skolų apskaitos ir rinkimo, bei kitos posistemės. Mūsų ekspertinės žinios taip pat apima atskirų valstybių, Europos Sąjungos bei EurAzES (Eurazijos ekonominės sąjungos) muitų sąjungos muitinės įstatymų reikalavimų taikymą.

Kompetencijos bei žinios e-muitinės srityse

Europos Sąjungos, EurAzES (Eurazijos ekonominės sąjungos) muitų sąjungos, Lietuvos, Kazachstano, Tadžikistano muitinės veiklą reglamentuojančių įstatymų bazės išmanymas;
Pažangiausių elektroninės muitinės sistemų kūrimo metodų žinios ir praktinis taikymas;
Veiklos procesų modeliavimas;
Sudėtingų skaičiavimų ir daug darbo reikalaujančių procesų algoritmų kūrimas ir automatizacija;
Susijusių tarnybų ir organizacijų struktūrų ir modelių sąveika;
Kokybinių bei kiekybinių sistemos funkcionavimo rodiklių apibrėžimas;
Informacinių sistemų architektūros kūrimas atsižvelgiant į konkretų veiklos modelį;
Funkcionalumo ir techninių reikalavimų parengimas;
informacinės sistemos komponentų projektavimas, kūrimas, diegimas ir integracija į vieningą procesų valdymo ir kontrolės sistemą;
Sudėtingų, daugialypių ir kompleksinių projektų valdymas.