Kas yra GPAIS sistema ir kam ji skirta?

Nuo 2018 m. visi pakuočių ir gaminių gamintojai, importuotojai bei tarpininkai privalo naudotis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sukurtu įrankiu GPAIS – vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema. Įmonės, importuojančios prekes ir parduodančias jas Lietuvoje, įsipareigoja vykdyti prekių pakuočių apskaitą, teikti ataskaitas GPAIS, mokėti priklausančius mokesčius arba pirkti atliekų perdirbimo paslaugą. Apskaita reikalinga ir susikaupusioms atliekoms: jas taip pat būtina deklaruoti GPAIS ir mokėti mokesčius. Atliekų surinkimo metu, nepateikus suformuoto dokumento GPAIS sistemoje, atliekų išvežimas yra neteisėtas.

GPAIS sukurta įgyvendinant Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“. Ji sukurta siekiant diegti funkcionalią gaminių, pakuočių bei atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos informacinę sistemą, kuri atitiktų Valstybės sukurto atliekų tvarkymo plano reikalavimus, leistų stebėti, kontroliuoti ir planuoti įmonėse vykdomą apskaitą bei rinkti duomenis jų analizei, kontrolei ir metinių ataskaitų rengimui.

GPAIS apskaita užtikrina ne tik efektyvesnę gaminių, pakuočių ir atliekų tvarkymo apskaitą, tačiau prisideda ir prie gamtos apsaugos bei darnaus išteklių naudojimo.

Kaip apskaita vyko anksčiau ir kokie pokyčiai būdingi GPAIS sistemai?

Iki GPAIS sukūrimo ir įdiegimo sukauptos atliekos buvo apskaitomos teikiant popierinius apskaitos žurnalus arba elektroninius laiškus. Tam tikrais atvejais tekdavo juos pateikti ne vienai, o kelioms institucijoms. Tai reikalaudavo papildomų žmogiškųjų išteklių apskaitos analizei. Atsiradus GPAIS palengvėjo administracinė našta. Pavyzdžiui, įmonės GPAIS gali sudaryti savo gaminių sąrašą, kuris bus naudojamas apskaitoje: naudotojui pildant žurnalus  nebereikia pakartotinai suvesti gaminių – tereikia juos pasirinkti iš anksčiau sudaryto sąrašo. Taip apskaitos vykdymo paslauga tapo kur kas patogesnė. Teigiamus pokyčius pastebi ir apskaitą kontroliuojantys pareigūnai – įdiegus šią sistemą sumažėjo kiekis dokumentų, kuriuos būtina analizuoti. Be to, GPAIS sumažina atliekų tvarkytojams tenkantį darbo krūvį: užuot naudojęsi keliomis skirtingomis informacinėmis sistemomis, visą apskaitos vykdymo ir ataskaitų teikimo procesą jie gali atlikti vienoje GPAIS sistemoje.

Įdiegus šią sistemą, efektyviau vykdoma galimų pažeidimų kontrolė, operatyviai pateikiama informacija, skatinamas pateikiamų duomenų skaidrumas – pateiktų ir patvirtintų duomenų negalima keisti, nenurodžius  redagavimo priežasties. GPAIS palengvina administracinę naštą vykdant gaminių tiekimo rinkai apskaitą ir teikiant pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių, alyvų apskaitą gamintojams bei importuotojams.

Kam privaloma teikti duomenis į GPAIS?

Žemiau pateikiame informaciją, kokias veiklas atliekančios įmonės privalo vykdyti GPAIS apskaitą:

Pakuočių apskaitą privalo vykdyti įmonės, kurios:

 • gamina ar pakuoja gaminius Lietuvos teritorijoje;
 • importuoja į Lietuvos teritoriją supakuotus gaminius, kuriems taikomas importo PVM;
 • gamina ar importuoja į Lietuvos teritoriją tuščias pakuotes.

Gaminių apskaitą privalo vykdyti įmonės, kurios gamina arba importuoja:

 • apmokestinamuosius gaminius;
 • baterijas, akumuliatorius;
 • M1 ir N1 klasės transporto priemones;
 • elektrą ir elektroninę įrangą;
 • alyvą.

Atliekų susidarymo apskaitą GPAIS privalo vykdyti šie atliekų tvarkytojai:

 • vykdantys atliekų apdorojimą;
 • vykdantys atliekų eksportą ar importą iš Lietuvos arba į Lietuvą;
 • laikantys pavojingąsias atliekas atliekų susidarymo vietoje ilgiau nei šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau nei vienerius metus;
 • surenkantys ar vežantys atliekas;
 • prekiautojai atliekomis arba tarpininkai.

GPAIS apskaitą pakuotėms bei gaminiams privaloma pildyti ne rečiau nei kartą per mėnesį apskaitos žurnale, o atliekų apskaitą privaloma pateikti ne vėliau nei prieš vieną darbo dieną iki planuojamo atliekų vežimo. Šios tvarkos reikėtų laikytis, nes bauda už aplinkosauginių pareigų nevykdymą gali siekti 10000 Eur ir daugiau. Taip pat, pakuočių, gaminių ir atliekų apskaitos tvarkymas nesinaudojant GPAIS, laikomas apskaitos reikalavimų pažeidimu. Tokiu atveju, įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims / įmonei kaip juridiniam asmeniui gresia baudos.

Išimtis: nuo GPAIS duomenų teikimo yra atleisti pakuočių duomenų tiekėjai, į Lietuvos rinką per kalendorinius metus išleidžiantys mažiau nei 0,5 tonos visų rūšių pakuočių bei įmonės, kurios nėra PVM mokėtojos. Jei ataskaitiniais metais atliekų nesusidarė ar atliekų tvarkymo veikla nebuvo vykdoma, ūkio subjektas ar atskiras jo padalinys vis tiek privalo pateikti metinę ataskaitą, kuri automatiškai suformuojama remiantis paskutiniais GPAIS turimais duomenimis.

Kokios problemos iškyla pildant GPAIS apskaitą ir kuo galėtų padėti integracinis SAP sprendimas?

Nepaisant kai kurių privalumų, GPAIS sistema gali kelti nemažai iššūkių. Sistema gali pasirodyti paini ir reikalauja nuolatinio vystymo, kad šiuolaikinių aktualijų kontekste galėtų tapti patogiu darbo įrankiu. Be to, dažnu atveju įmonėse privalo būti organizuojami GPAIS mokymai, kad darbuotojai suprastų, kaip turi būti tvarkoma gaminių, pakuočių ir atliekų apskaita. Duomenų įvedimas į GPAIS neretai tampa komplikuotas dėl specifinių sistemos funkcijų. Galiausiai, GPAIS sistema ne visada yra suderinta su jau veikiančiomis sistemomis – gali kilti sunkumų eksportuojant informaciją iš savo sistemos į GPAIS.

InnoForce siūlomas sprendimas, skirtas SAP programinės įrangos gamintojo pagrindu sukurtoms sistemoms, gali stipriai palengvinti GPAIS apskaitos teikimą: turėdami šį įrankį, galite realiu laiku integruoti visus savo verslo procesus. Lietuvos rinkai pritaikytą GPAIS duomenų rinkmenos generavimo SAP sistemose įrankį sukūrė profesionali SAP konsultantų bei programuotojų komanda. Mūsų SAP sistemos priedėlis, visų pirma, yra nesunkiai įdiegiamas, o antra – paprastas naudoti.

InnoForce SAP sistemoms skirtas įrankis leidžia pateikti gaminių, prekinių vienetų bei jų pakuočių duomenis sklandžiai ir greitai. Diegiant šį įrankį, visų pirma, suvedami pakuočių, apie kurias informacija teikiama į GPAIS, informacija ir nurodoma, iš kokių transakcijų bus paimami duomenys. Toks sprendimo konfigūravimas atliekamas vieną kartą, duomenys koreguojami nebent tuo atveju, jeigu kažkas pasikeitė. Įdiegus sprendimą, naudotojas pagal poreikį automatiškai sugeneruoją bylą xml. formatu, kuri vėliau įkeliama į GPAIS.

Taigi, turėdamos mūsų įrankį, įmonės gali vesti kasdieninę gaminių ir pakuočių tiekimo rinkai apskaitą bei sugeneruoti failą, kuris yra visiškai suderinamas su GPAIS, todėl įmonės bet kuriuo metu gali įkelti suvestus apskaitos duomenis į GPAIS.

Paprastai mūsų sprendimo diegimo ir eksploatavimo procesas atrodo taip:

 1. Aptariame Jūsų veiklos specifiką ir identifikuojame su kokiais iššūkiais susiduria jūsų įmonė, verslas ar organizacija GPAIS kontekste, įvertiname, ar būtinos sprendimo modifikacijos;
 2. Suderinę formalumus, pradedame diegimo etapą;
 3. Įdiegus sprendimą, esate pasirengę teikti visus reikalingus duomenis laiku, saugiai ir efektyviai.

Kodėl verta rinktis InnoForce sprendimą GPAIS apskaitos tvarkymui?

InnoForce jau nuo 2013 m. yra oficialus SAP atstovas Lietuvoje, nuolat įgyvendinantis SAP programinės įrangos gamintojo sprendimų diegimą, modifikavimą ir priežiūrą. Esame sukaupę didžiulę patirtį šioje srityje, o tai leidžia pasiūlyti geriausius sprendimus SAP sistemų klientams. Šiuo metu galime pasiūlyti ne tik GPAIS įrankį, bet ir i.VAZ, SAF-T ir i.SAF sprendimus, skirtus SAP sistemas naudojantiems klientams.

Rinkdamiesi InnoForce SAP sistemoms skirtą įrankį duomenų teikimui į GPAIS sutaupysite laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių, išvengsite pasikartojančio duomenų suvedimo rankiniu būdu.

Neretai apskaitos sistemos nėra pritaikytos automatiniam duomenų perdavimui GPAIS. Dėl to kyla būtinybė kelis kartus tikrinti atliekų kiekius, juos skirstyti ir įvedinėti į GPAIS. Patikėkite šį sudėtingą procesą patyrusiems InnoForce specialistams: užtikrinsime teisės aktų reikalavimus atitinkančią duomenų kontrolę GPAIS struktūrai, pritaikysime produktą visiems gaminių bei pakuočių srautams, operatyviai prisiderinsime prie jūsų dabartinės apskaitos sistemos ir atsakysime į visus jums kylančius klausimus tiek sprendimo diegimo, tiek jo eksploatacijos metu.

Esame pasiruošę suteikti konsultaciją renkantis tinkamiausius IT sprendimus bei padėti susidūrus su trikdžiais. Tapę mūsų klientais, realiu laiku gausite patikimą informaciją ir patarimus pagrįstiems sprendimams priimti. Tikime, kad tai pagerins jūsų produktyvumą ir užtikrins efektyvų verslo augimą. GPAIS ekspertų komanda suteiks profesionalias konsultacijas, techninę sprendimo priežiūrą ir operatyvų aptarnavimą. Įsipareigojame būti šalia gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos proceso metu ir užtikrinti saugią duomenų kelionę.