SAF-T ir i.SAF rinkmenos yra priemonės, skirtos didinti pelno siekiančių subjektų apskaitos ir finansinių duomenų skaidrumą, padedančios sumažinti mokesčių slėpimą, sukčiavimą ir padidinti mokestinių pajamų surinkimą, nedidinat mokesčių tarifų. Jos taip pat prisideda prie kokybiškesnio finansų valdymo bei tam tikros verslo subjektų savikontrolės.

SAF-T – kas tai ir kur naudojama?

SAF-T (angl. Standard Audit File for Tax) – tai standartizuotas duomenų formatas, kurį 2005 m. įdiegė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). Nuo to laiko nemažai šalių pritaikė šį formatą, siekdamos supaprastinti mokestinį auditą ir pagerinti mokestinių prievolių vykdymą.

Savo esme tai yra standartinė buhalterinės apskaitos duomenų rinkmena, kurioje pateikiami patikimi su mokesčių mokėtojų ekonomine veikla susiję apskaitos duomenys, eksportuoti iš mokesčių mokėtojo apskaitos sistemos, apimant konkretų laikotarpį. SAF-T paskirtis – standartizuoti apskaitos duomenų pateikimą, siekiant užtikrinti greitesnį, efektyvesnį mokesčių mokėtojų buhalterinės apskaitos sistemoje registruojamų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apdorojimą, tikslesnį jų įvertinimą bei trumpesnę kontrolės veiksmų trukmę. SAF-T sudaromas pagal viešojo sektoriaus ir ūkio subjektų buhalterinės apskaitos duomenis.

Lietuvoje ši rinkmena mokesčių administratoriui turi būti teikiama tik kai jos pareikalaujama. Be Lietuvos, SAF-T reikalavimą įgyvendino ir kitos Europos šalys, pavyzdžiui, Lenkija, Portugalija, Norvegija, Ispanija. Taigi, SAF-T teikimas mokesčių administratoriui pamažu tampa įprasta praktika visoje Europoje. Kiekviena šalis turi savo specifinius SAF-T rinkmenos formato ir turinio reikalavimus, todėl verslo subjektai turi būti susipažinę su savo veiklos šalyje galiojančiu reguliavimu.

O kas yra i.SAF?

i.SAF – tai elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis, kuriame mokesčių administratoriui teikiami išrašomų / gaunamų PVM sąskaitų faktūrų ir mokėjimų / atsiskaitymų (neprivaloma) duomenys. Skirtingai nei SAF-T rinkmena, ši informacija privalo būti teikiama kas mėnesį, išskyrus išimtį asmenims, kurių ataskaitinis laikotarpis yra pusė metų. Tokie asmenys i.SAF informaciją gali teikti kas šešis mėnesius.

SAF-T reikalavimai Europos šalyse – panašumai ir skirtumai

Esminis požymis, kuris SAF-T duomenų formatą daro standartiniu ir tuo pačiu panašiu skirtingose šalyse, yra tas, kad tai yra mašininis formatas (paprastai xml arba xblr, nors standarte formatas nėra minimas), kuriame atitinkama tvarka pateikiamos rekomenduojamos duomenų grupės. Bylos sukurtos taip, kad mokesčių administratorius galėtų jas lengvai apdoroti skaitmeniniu būdu.

Dažniausiai rinkmenose turi atsispindėti šios duomenų grupės: didžioji knyga, gautinos sumos, mokėtinos sumos, ilgalaikis turtas ir atsargos. Tačiau, atsižvelgiant į atitinkamoje šalyje priimtą reguliavimą, reikalaujamų duomenų kiekis, jų grupės bei detalumas gali ženkliai skirtis. Taigi, kaip ir minėta anksčiau, verslo subjektai turi būti susipažinę su vietiniu reguliavimu ir teikti šią rinkmeną tokiu formatu bei dažnumu, kokio reikalaujama veiklos vykdymo šalyje.

Kas ir kada turi teikti SAF-T ir i.SAF-T rinkmenas Lietuvoje?

Lietuvoje SAF-T ir i.SAF rinkmenas turi teikti įmonės, kurios yra registruotos PVM mokėtojų registre, ir kurios per metus yra viršijusios tam tikrą pardavimo pajamų ribą. Ši apyvartos riba gali kisti ir yra nustatoma Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įstatymo nustatyta tvarka.

2015 m. Lietuvos Vyriausybė priėmė įstatymą, kuriame nustatyta, kad pelno siekiantys juridiniai asmenys, taip pat apskaitos registrai, naudojantys technines priemones, turi būti pasirengę teikti savo apskaitos duomenis standartiniu formatu, vadinamu SAF-T (standartinė audito byla mokesčiams), nuo 2018 m. sausio 1 d., jei jų grynosios pardavimo pajamos 2016 m. viršijo 700 000 EUR, ir nuo 2019 m. sausio 1 d., jei jų grynosios pardavimo pajamos 2017 m. viršijo 300 000 EUR.

Nepaisant šio teisinio reikalavimo, daugelis įmonių vis dar nėra pasiruošusios tokiam reguliavimui ir neturi reikiamų priemonių reikiamiems duomenims generuoti bei pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai arba išorės auditoriams. Paminėtina, kad be Valstybinės mokesčių inspekcijos, pateikti SAF-T rinkmeną gali prašyti Muitinės departamentas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir kitos institucijos.

InnoForce įrankis, skirtas SAF-T ir i.SAF duomenų rinkmenos generavimui

Akivaizdu, kad prireikus buhalterinius duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti SAF-T/i.SAF formatu, atsiranda poreikis ieškoti ir šiam tikslui pritaikytų informacinių technologijų sprendimų.

InnoForce yra sukūręs SAP ERP sistemose sėkmingai veikiantį įrankį, kurio pagalba reikalaujamų duomenų pateikimas į Valstybinę mokesčių inspekciją arba išoriniams auditoriams gali būti atliekamas tiesiog vieno mygtuko paspaudimu. Įdiegus sprendimą, SAF-T/i.SAF rinkmenos teikimas tampa ypač paprastu, daug laiko nereikalaujančiu procesu. Įrankio kūrimo procese ypač didelis dėmesys buvo skiriamas saugumui užtikrinti, dėl to šis technologinis sprendimas taip pat užtikrina visišką informacijos/duomenų apsaugą. Taip pat įrankis išbandytas kartu su didžiausiomis Lietuvos ir užsienio įmonėmis ir geba tvarkyti didžiulius duomenų kiekius.

Įrankio, skirto i.SAF ir SAF-T duomenų rinkmenos generavimui SAP sistemoje, kūrimo projektą InnoForce pradėjo dar 2016 m. pradžioje. Gavę programinės įrangos gamintojo SAP SE sutikimą naudotis visa kitose šalyse sukaupta žinių baze bei patirtimi, sukūrėme standartizuotą Lietuvos rinkai pritaikytą i.SAF ir SAF-T duomenų rinkmenos generavimo SAP sistemose įrankį, kuris tenkina visus Valstybinės mokesčių inspekcijos keliamus reikalavimus. Šis įrankis yra pačios „motininės” apskaitos sistemos, šiuo atveju – SAP, priedėlis, glaudžiai susietas su pačia apskaitos sistema ir įdiegtas centralizuotai. Tai reiškia, kad jis yra saugus ir patikimas visoms didelėms įmonėms, kurios centralizuotai valdo savo IT išteklius ir teikia prieigą prie sistemos daugelyje šalių esantiems filialams ar antrinėms įmonėms. Paminėtina ir tai, kad įrankis tinka tiek senesnės versijos SAP verslo valdymo sistemoms (ECC), tiek naujesnės (S/4 HANA). InnoForce sukurtas įrankis yra vienintelis, kurį Lietuvoje rekomenduoja pats SAP programinės įrangos gamintojas.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje taikomas SAF-T reikalauja bene didžiausios apimties duomenų pateikimo lyginant su kitomis šalimis, todėl InnoForce sukurtas įrankis yra optimizuotas ir pritaikytas itin didelių apimčių duomenų kiekiams konvertuoti į SAF-T.

Šiuo metu InnoForce sukurtu įrankiu jau naudojasi kelios dešimtys tiek Lietuvos, tiek tarptautinių kompanijų. Įrankis yra aktualizuojamas ir atnaujinamas su kiekvienu i.SAF ir SAF-T specifikacijų atnaujinimu iš Valstybinės mokesčių inspekcijos. Taip pat teikiamas įrankio palaikymas, pasikeitus klientų poreikiams – gali būti atliekamos įrankio modifikacijos.

InnoForce sprendimas gali būti lengvai pritaikomas ir užsienio valstybėse

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje taikomas SAF-T formatas reikalauja bene didžiausios apimties duomenų pateikimo, lyginant su kitomis šalimis, InnoForce sprendimas gali būti gana lengvai pritaikomas ir kitose šalyse. Tai ypač aktualu kompanijoms, kurios veiklą vysto keliose valstybėse.

SAF-T įrankis gali būti naudojamas ne tik mokesčių administratoriaus informacijos poreikiams, bet ir pačioje įmonėje gali tapti galingu kontrolės įrankiu, padedančiu valdyti apskaitos ir mokestines rizikas, apsisaugoti nuo galimų klaidų. Įrankio pagalba teikiama informacija gali sutrumpinti įmonės finansinio audito procesų trukmę, pagerinti audito kokybę ir sumažinti audito išlaidas.

Jeigu naudojate SAP programinės įrangos gamintojo verslo valdymo sistemą ir kaip tik šiuo metu ieškote patikimo SAF-T/i.SAF sprendimo partnerio, susisiekite su mumis el. paštu info@innoforcegroup.com arba telefonu +370 686 49573. Atsakysime į visus kilusius klausimus, prireikus galėsime pademonstruoti kaip veikia mūsų sukurtas sprendimas.

 

Sprendimo licencijavimo, diegimo, priežiūros ir palaikymo sąlygos pateikiamos pateikus užklausą el. paštu: info@innoforcegroup.com.