Sakoma, kad pinigai – įmonės kraujas. Iždo ir piniginių lėšų valdymas – atskira finansų valdymo sritis, reikalaujanti tiek gilių finansinių žinių, tiek didelio kiekio įvairios informacijos tikslaus įvertinimo ir panaudojimo. SAP Treasury Management (SAP TRM) sprendimas yra plačiai naudojamas pasaulyje tiek įmonių, tiek valstybės iždo valdymui. SAP Treasury and Risk Management ir SAP Cash Management moduliai apima šias pagrindines iždo ir piniginių lėšų valdymo funkcijas: pinigų srautų prognozę, skolinimosi ir investavimo apimčių planavimą; finansinių sandorių sudarymą; rizikos valdymą, įvairius rizikos scenarijus ir skaičiavimus; administravimą ir apskaitą; ataskaitų formavimą ir analizės įrankių panaudojimą įskaitant prognozuojamosios analizės įžvalgas. SAP siūlo nn-premise, cloud, ir hibridinius šių produktų licencijavimo modelius.