Augančio verslo galimybėms ir grėsmėms rinkose valdyti būtinas efektyvus rizikos valdymas

Šiandienos bendrovės ir institucijos, augdamos ir plėsdamos veiklą neįtikėtinai greitai, susiduria su aibe vidinių ir išorinių grėsmių bei verslo iššūkių. Dalyvaudamos sudėtingose, tarptautinėse, nuolat besikeičiančiose rinkose, įmonės ir organizacijos, privalo turėti itin patikimus rizikos valdymo mechanizmus ir įrankius, garantuojančius veiklos skaidrumą, nuspėjamumą ir efektyvų valdymą. Informacija ir sprendimai negali būti nesavalaikiais ir reaktyviais. Būtini inovatyvūs, sistemingi, integruoti sprendimai, leidžiantys organizacijoms nuolat stebėti, vertinti veiklos rizikos veiksnius, modeliuoti ir prognozuoti rizikos įtaką ir galimas pasekmes.

Rizikos valdymo sistemos ypač aktualios institucijoms, užtikrinančioms valstybės funkcijų įgyvendinimą tarptautinės prekybos valdymo, nacionalinių finansų valdymo, viešojo saugumo srityse. Savo klientams – muitinės tarnyboms, viešojo sektoriaus įstaigoms ir valstybės pinigų fondams, viešojo saugumo tarnyboms, privačioms įmonėms – siūlome integruotus rizikos valdymo sprendimus, paremtus mūsų žiniomis apie šių institucijų veiklos procesus ir modernių IT įrankių galimybėmis. “Innoforce” įgalina įvairaus dydžio verslo įmones bei valdžios institucijas patikimai valdyti riziką, pasitelkiant integruotus tarptautinės IT lyderės SAP sprendimus GRC (Governance, Risk, and Compliance Management), Predictive Analytics, Machine Learning.

Rizikos valdymo IT įrankių teikiama nauda:

Sumažina kaštus ir įgalina produktyvumo, rizikų bei audito programas greičiau kurti vertę, ir teikti didesnę investicijų grąžą;
Sumažina rizikos įtaką ir atitikties pažeidimų galimybę, bei susilpnina neigiamą rizikų poveikį veiklos efektyvumui;
Padidina eksploatacinį efektyvumą bei optimizuoja verslo procesus, lygiagrečiai suvaldant rizikos keliamus pavojus;
Užtikrina efektyvią komunikaciją rizikos valdymo klausimais visuose įmonės lygiuose;
Sumažina perteklinių ar persidengiančių kontrolės funkcijų kiekį, apjungiant reagavimą į riziką įmonės procesų ir strateginiame lygmenyse;
Sumažina mechaninių procesų ir kontrolės kiekį, diegiant automatizuotas darbo, kontrolės bei rizikos stebėsenos sistemas.