Ar žinojote, kad vidutinė kelio sąnario keitimo operacijų laukimo trukmė nuo 2014 m. sutrumpėjo 55 %, o vidutinė klubo sąnario keitimo operacijų laukimo trukmė sumažėjo net 93 %? Laukiantys suplanuotos kelio ar klubo sąnario keitimo operacijos pacientai vienu mygtuko paspaudimu gali patys, be specialistų pagalbos pasitikrinti savo vietą eilėje operacijai, sužinoti, kurioje gydymo įstaigoje laukimo eilė yra trumpiausia bei kt. rūpimą informaciją.

Be kitų veiksnių, tokį žymų pokytį padėjo pasiekti ir #InnoForce sukurta ir įdiegta speciali eilių valdymo informacinė sistema (EVIS), leidžianti pacientui tuoj pat sužinoti reikiamą  informaciją.

EVIS automatizuoja ir sujungia procesus, kuriuose dalyvauja VLK, asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir pacientai, užtikrinant skaidrius ir tikslius priimamus sprendimus dėl medicinos pagalbos priemonių, vaistų ir kompensacijų̨ skirstymo. EVIS yra elektroninių paslaugų sistema, įgalinanti elektroniniu būdu suteikti aktualią informaciją realiu laiku kiekvienam iš proceso dalyvių bei suteikia greitą, paprastą ir patikimą oficialų komunikavimo būdą tarp VLK, pacientų bei susijusių gydymo įstaigų.

EVIS įdiegtos automatizuotos procedūros, kurios be žmogaus įsikišimo, nustatytu periodiškumu arba sutapus numatytoms sąlygoms, apsikeičia informacija su kitomis VLK sistemomis (Dokumentų valdymo, Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registru, Finansų valdymo ir apskaitos ir kt.) ir įvykdo užduotis taip užtikrinant operatyvų ir skaidrų eilės formavimo bei kompensacijų skyrimo veiklą.

EVIS padeda užtikrinti procesų atitiktį taisyklių ir teisės aktų reikalavimams, nes įdiegti sprendimai tikrina, ar pvz. gydytojas, skiriantis procedūrą, kompensaciją, operaciją turi atitinkamą licenciją, ar gydymo įstaiga nėra viršijusi limitų ir pan.

EVIS sukurta ir įdiegta naudojant, SAP NetWeaver Composition Environment (SAP CE), SAP NetWeaver Process Integration (SAP PI) programinės įrangos priemones, JAVA programavimo kalbą bei Oracle duomenų bazių valdymo sistemą.

Susidomėjote? Susisiekite: edita.paulauskaite@innoforcegroup.com, +370 5 273 4888