2016 m. rugpjūčio 26 d. įvyko pirmasis UAB “InnoForce” organizuojamas seminaras, skirtas pasirengimui SAF-T, i. SAF ir i. VAZ duomenų teikimui Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Įmonių “InnoForce” ir “TaxLink Baltic” ekspertai susirinkusimes verslo įmonių atstovams pristatė informaciją apie i. MAS ir pokyčius valstybėje bendrai, buvo aptarti poreikiai valdyti pateikiamų duomenų riziką ir iš to kylančias pasekmes/grėsmes, pristatyti galimi teikiamų duomenų išankstinės patikros metodai.

Buvo aptartos SAF-T ir i. SAF bei kitų i. MAS posistemių (i. VAZ) diegimo naujienos bei pristatyti programinės įrangos SAP technologiniai sprendimai ir galimybės efektyviai prisitaikyti prie naujovių, aptarti parengiamieji darbai atliktini įmonėje,  atsižvelgiant į SAP gamintojo rekomendacijas.